Dat de hulpverlener invult, interpreteert en stuurt aan het gesprek en geen ruimte zou bieden aan de persoon om vrij en op een rustige manier te verkennen wat er in hem leeft.
Dat de hulpverlener vertelt dat “het goddelijke” in henzelf te vinden is, zoals in New Age gedacht wordt.