FAQ items aan het laden...
Contact2024-03-21T10:51:12+01:00

Neem contact op

Heb je een vraag over Insight Focused neuroTherapy, de opleiding, een van onze trainingen, een bestelling of een andere vraag? Vul dan onderstaand formulier in. Je kunt ook een email of een bericht via whatsapp sturen.

  Contactgegevens

  Veelgestelde vragen

  Insight Focused neuroTherapy hoort onder de christelijke hulpverlening, wat houdt dat in?2020-01-24T14:27:13+01:00

  IFnT Nederland gelooft dat Jezus Christus het fundament van ons bestaan is.
  We geloven in de waarheid van de Bijbel, Gods woord.
  We geloven in vergeving van zonden door Jezus offer aan het kruis.
  We geloven dat ontmoetingen met God ons veranderen en we geloven in een God die zichzelf toegankelijk heeft gemaakt voor ons.

  Onze theologische uitgangspunten vallen verder binnen het raamwerk van de beginselverklaring van de Evangelische Alliantie en het Lausanne Convenant.

  Op welke manier wordt de kwaliteit gewaarborgd?2020-01-24T14:26:54+01:00

  Counselors worden regelmatig getraind en volgen zelf supervisie en waar nodig leertherapie.

  Wat kan cliënt bij een behandeling absoluut niet verwachten?2020-01-24T14:26:37+01:00

  Dat de hulpverlener invult, interpreteert en stuurt aan het gesprek en geen ruimte zou bieden aan de persoon om vrij en op een rustige manier te verkennen wat er in hem leeft.
  Dat de hulpverlener vertelt dat “het goddelijke” in henzelf te vinden is, zoals in New Age gedacht wordt.

  Wat wordt van de cliënt verwacht?2020-01-24T14:26:14+01:00

  Van een cliënt wordt verwacht dat hij een besluit heeft genomen om aan zichzelf te willen werken, en naar de gesprekken te komen.
  We richten ons met IFnT op christenen. Mensen die niet in Jezus geloven zijn echter ook welkom.

  Welk resultaat mag de cliënt verwachten?2020-01-24T14:25:49+01:00

  Het resultaat van IFnT is dat mensen meer naar zichzelf leren kijken zoals God naar hun kijkt, en dit niet alleen op denk niveau maar met hun hele wezen. Mensen kunnen meer gaan leven zoals ze oorspronkelijk gemaakt zijn.
  Wat mensen door IFnT ervaren is dat hun relaties met God, met zichzelf en met anderen beter worden
  Verder is een resultaat van IFnT dat mensen herstellen van trauma’s, meer in contact komen met hun gevoelens of juist minder overmeesterd worden door hun gevoelens.

  IFnT helpt mensen te gaan leven op een manier die krachtig meewerkt in het vernieuwingsproces van God in de mens.

  Uit hoeveel sessies bestaat een behandeling gemiddeld?2020-01-24T14:25:34+01:00

  Dit varieert afhankelijk van het vraagstuk waar iemand mee komt.
  Voor sommigen is één sessie voldoende om inzicht te krijgen. Anderen hebben 5 tot 10 sessies nodig. Wanneer men graag een traumatisch verleden wil doorwerken kan het ook zijn dat één, twee of meerdere jaren van therapie nodig zijn.

  Wat is de werkwijze?2020-01-24T14:25:17+01:00

  De werkwijze van Insight Focused neuroTherapy is gebaseerd op het woord van God, principes uit de neurowetenschappen over hoe onze hersenen werken en principes uit de psychologie. In IFnT staat de gedachte centraal dat God persoonlijk met ieder mens bezig is en dat Hij verlangt dat ieder mens groeit en wordt zoals God ze gemaakt heeft, dat Hij het goede aan ze wil geven.
  Wanneer men kiest om een aantal IFnT sessies te hebben wordt er normaal gesproken begonnen met een intake. Na de intake beginnen we met de IFnT gesprekken. Een gesprek duurt in principe een uur. De behandeling wordt gestopt wanneer de cliënt aangeeft dat hij voldoende handvaten heeft om verder te gaan zonder gesprekken.

  Hoe verloopt een sessie?2020-01-24T14:24:58+01:00

  We beginnen bij voorkeur met gebed, nodigen God uit, bidden om Zijn wijsheid en leiding.
  Daarna geven we de persoon de ruimte om te delen wat hij delen wil en volgen we de waarneming van de persoon.

  IFnT helpt mensen te kiezen om samen met God, met openheid naar zichzelf en dat wat er in hen leeft te kijken. Met vriendelijkheid, interesse en acceptatie, zonder veroordeling.
  Dit helpt om steeds terugkerende verdedigingsmechanismen te omzeilen.
  Deze open houding naar God en zichzelf, opent de weg naar nieuwe inzichten, zichzelf leren begrijpen en verandering. God komt waar wij zijn. Als Hij uitgenodigd wordt, komt er leven.

  In relaties zijn we verwond geraakt, in relaties mogen we genezing ontvangen. In onze allerbelangrijkste relatie, die met God, en van daaruit in relatie met onszelf en met anderen. Hij leert ons lief te hebben, Hem, de ander èn ook onszelf.

  Hij leert ons de kunst van het leven:
  ‘u moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is’ Rom. 12:2

  IFnT helpt mensen te gaan leven op een manier die krachtig meewerkt in dit vernieuwingsproces van God in de mens.

  Aan het einde van een sessie wordt samengevat wat de persoon aan inzichten ontvangen en gedeeld heeft en kan iemand gezegend worden.

  Wat is onze visie?2020-01-24T14:24:38+01:00

  Onze visie is mensen te inspireren, te onderwijzen en te bemoedigen een weg te gaan die naar het leven in al zijn volheid leidt, zoals God ons heeft beloofd. We geloven in de helende en leven brengende boodschap van het evangelie, die mensen herstelt en die zichtbaar wordt in liefdevolle gemeenschap.

  We geven deze visie vorm door het aanbieden van seminars, training en publicatie van boeken en studiemateriaal, waarin steeds up-to-date informatie te vinden is uit wetenschappelijk psychologisch onderzoek.

  We werken zowel met lokale gemeenten als ook met een internationaal netwerk van gelijkgestemde mensen die in God geloven en zich verbinden aan een praktische, toepasbare en intelligente christelijke levensstijl.

  Op welke gebieden werkt het?2020-01-24T14:24:18+01:00

  IFnT werkt op vele gebieden zoals angst, depressie, issues die met zelfbeeld te maken hebben, geestelijke crisis, relatie problemen, familie crisis, rouw, omgaan met boosheid, fobieën, seksueel misbruik, eetstoornissen, problemen in de adolescentie, problemen met hechting, stress gerelateerde problemen en problemen door veranderingen in het leven.
  IFnT kan ook gebruikt worden voor persoonlijke groei en ontwikkeling, life-coaching, geestelijke groei, supervisie, coaching.

  Voor wie is deze therapie geschikt?2020-01-24T14:24:00+01:00

  Insight Focused neuroTherapy is voor mensen die merken dat ze steeds maar hetzelfde blijven doen, ook al doen ze nog zo hun best om het niet te doen. IFnT helpt mensen om erachter te komen welke dingen, bijvoorbeeld onverwerkte oude pijn, hen onbewust voortduwen en de niet-behulpzame patronen veroorzaken en in standhouden. IFnT helpt om de grip van deze dingen los te maken.

  IFnT is een veilig en effectief hulpmiddel voor mensen die zelf verder willen komen en/of anderen willen helpen. Het is een methode waarin mensen kunnen worden geholpen om God beter te leren kennen. Ook kan dit model worden gebruikt om diepere problemen te behandelen. Daardoor kan IFnT gebruikt worden door mentoren, coaches, adviseurs, pastorale werkers en therapeuten.
  Daarnaast kan het door een ieder worden gebruikt voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Dit kan bijvoorbeeld in innerlijke dialoog gebeuren of in stille tijd met God.

  Wat is Insight Focused neuroTherapy?2020-01-24T14:27:44+01:00

  Insight Focused neuroTherapy (IFnT) is een nieuw integratief christelijke counselingmodel dat ontwikkeld is door Pauline Skeates uit Auckland, Nieuw Zeeland.

  De concepten van IFnT zijn een integratie van het christelijk geloof, ideeën die zijn geïnspireerd door recent neurobiologisch onderzoek en “awareness” technieken. Het is een bemoedigende en non-directieve methode waarin Genade en vriendelijkheid worden gebruikt. Dit helpt mensen om zich open te stellen voor God en zichzelf, waardoor inzicht en heling worden ontvangen. Oude manieren van denken en doen worden vernieuwd (Rom. 12:2), en mensen kunnen meer in volheid en vrede gaan leven. ‘Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid’ (Joh. 10:10).

  Deze methode is gemakkelijk toepasbaar en inspirerend. Het geeft mensen de mogelijkheid om levensveranderde openbaringen en inzichten te krijgen, die God geeft. Deze inzichten hebben blijvende impact op alle relaties, met God, zelf en anderen.

  Eenvoudig gezegd, door IFnT kunnen mensen Gods onvoorwaardelijke liefde, die door Jezus aan ons duidelijk gemaakt is, gaan ervaren, niet alleen maar met hun hoofd maar ook met hun hart.

  Wetend in Gods aanwezigheid te zijn en door te kiezen voor een ontvankelijke en vriendelijke houding, zal ‘awareness’ bevorderd worden en angst verminderen.
  Je gebruikelijke overlevingsmechanismes zul je hierdoor minder snel hoeven te gebruiken. Je zult het spoor van de dingen waar je je bewust van wordt op een vriendelijke en accepterende manier volgen waardoor impliciet weten en nieuwe inzichten over God, jezelf en anderen omhoog kunnen komen op het scherm van je bewustzijn. Deze inzichten zullen een positief effect hebben op jezelf en op al je relaties.

  Mensen vinden herstel van trauma, verkeerde manieren van denken, stoornissen in de persoonlijkheid, tekorten in de ontwikkeling, angststoornissen, depressiviteit, dwangstoornissen en verslavingen. Door deze genezing te ontvangen kunnen mensen uit vrijheid leven, de vrede van God ervaren en een groter gevoel van tevredenheid beleven op alle gebieden van hun leven.

  Titel

  Over Insight International

  Wij zijn een groeiende internationale en interdenominale organisatie, bestaande uit een groep mensen die met inzet en toewijding een gezonde manier van christen-zijn en liefdevolle gemeenschap wil naleven.

  Contactgegevens