IFnT Nederland gelooft dat Jezus Christus het fundament van ons bestaan is.
We geloven in de waarheid van de Bijbel, Gods woord.
We geloven in vergeving van zonden door Jezus offer aan het kruis.
We geloven dat ontmoetingen met God ons veranderen en we geloven in een God die zichzelf toegankelijk heeft gemaakt voor ons.

Onze theologische uitgangspunten vallen verder binnen het raamwerk van de beginselverklaring van de Evangelische Alliantie en het Lausanne Convenant.