We beginnen bij voorkeur met gebed, nodigen God uit, bidden om Zijn wijsheid en leiding.
Daarna geven we de persoon de ruimte om te delen wat hij delen wil en volgen we de waarneming van de persoon.

IFnT helpt mensen te kiezen om samen met God, met openheid naar zichzelf en dat wat er in hen leeft te kijken. Met vriendelijkheid, interesse en acceptatie, zonder veroordeling.
Dit helpt om steeds terugkerende verdedigingsmechanismen te omzeilen.
Deze open houding naar God en zichzelf, opent de weg naar nieuwe inzichten, zichzelf leren begrijpen en verandering. God komt waar wij zijn. Als Hij uitgenodigd wordt, komt er leven.

In relaties zijn we verwond geraakt, in relaties mogen we genezing ontvangen. In onze allerbelangrijkste relatie, die met God, en van daaruit in relatie met onszelf en met anderen. Hij leert ons lief te hebben, Hem, de ander èn ook onszelf.

Hij leert ons de kunst van het leven:
‘u moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is’ Rom. 12:2

IFnT helpt mensen te gaan leven op een manier die krachtig meewerkt in dit vernieuwingsproces van God in de mens.

Aan het einde van een sessie wordt samengevat wat de persoon aan inzichten ontvangen en gedeeld heeft en kan iemand gezegend worden.